Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.
Scrieti recenzia dvs
  • Numai clientii inregistrati pot scrie recenzii
*
*
Slab
Excelent
Recenzii existente
excelenta cartea
Cuvânt-înainte
Autorul şi-a propus să aducă în discuţie modul cum sunt reglementate anumite raporturi
juridice în Noul Cod civil, intrat de curând în vigoare, la 1 octombrie 2011, privitoare la:
a) Legea civilă – titlul preliminar (art. 1-24);
b) Persoane (Cartea I, art. 25-257);
c) Familie (Cartea a II-a, art. 258-534), fiind vorba de instituţiile juridice pentru care
vechea legislaţie a dovedit preocupare pentru cercetarea şi aprofundarea lor.
Autorul supune atenţiei cititorului aspecte importante referitoare la:
a) Aplicarea, interpretarea şi efectele legii civile;
b) Persoana fizică: capacitate civilă (de folosinţă şi de exerciţiu, cât şi declararea judecătorească
a morţii), identificarea persoanei juridice (nume, domiciliu, reşedinţă, actele de stare
civilă), ocrotirea persoanei fizice (tutela minorului, ocrotirea interzisului judecătoresc, curatela)
şi apărarea drepturilor nepatrimoniale;
c) Familie: căsătoria (încheiere, condiţii de fond şi formă, nulitatea absolută şi relativă),
drepturile şi obligaţiile patrimoniale ale soţilor (regimul comunităţii legale, al separaţiei de
bunuri, regimul comunităţii convenţionale), desfacerea căsătoriei (cazurile şi efectele divorţului),
rudenia (modul de stabilire a filiaţiei), adopţia (condiţii, efecte, încetare), autoritatea
părintească (drepturile şi îndatoririle părinţilor) obligaţia de întreţinere etc.
Instituţiile de drept enunţate, în configurarea Noului Cod civil, au primit atenţia cuvenită
din partea autorului, preocupat să-şi aducă contribuţia la explicarea şi cercetarea noilor raporturi
juridice, unele considerate revoluţionare, ale Noului Cod civil. Când a fost vorba de o
noutate, de exemplu reproducerea umană asistată medical de un terţ donator, autorul a simţit
nevoia să apeleze şi să facă trimitere la alte opinii exprimate în literatura juridică de specialitate
şi în practica judiciară în materie. Această activitate de cercetare şi documentare meritorie
l-a ajutat să-şi exprime diverse puncte de vedere, binevenite, care fac să crească valoarea
ştiinţifică a lucrării.
Edificator este faptul că, în cadrul cercetării pe care şi-a propus-o, autorul s-a folosit şi
face trimitere la peste 200 speţe relevante din materia persoanei fizice şi a familiei, majoritatea
pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Curtea Constituţională şi Înalta
Curte de Casaţie şi Justiţie. Prezentând sau referindu-se la asemenea speţe, a făcut o bună
îmbinare între teorie şi practică, dând lucrării un caracter pluridisciplinar teoretico-practic
care îi creşte valoarea ştiinţifică, devenind un important instrument de lucru pentru teoreticieni
şi practicienii dreptului.
În plus, elementele de noutate pe care le găsim în noile reglementări ale Codului civil au
fost deja semnalate, parte din ele examinate în câteva lucrări de specialitate unde s-au exprimat
diverse păreri, opinii, iar autorul le-a valorificat, fapt ce contribuie la sporirea valorii
acestui important instrument de lucru pentru teoreticienii şi practicienii în domeniu.
Preocuparea autorului în domeniul cercetării mai aprofundate a instituţiilor juridice în discuţie
i-a fost uşurată şi de activitatea pe care o desfăşoară la locul de muncă, concretizată în
elaborarea a trei lucrări de specialitate în acest domeniu, fapt ce constituie o garanţie în plus
a rigorii informaţiilor oferite în prezenta lucrare.
Lucrarea, conţinând un mare volum de informaţii (teoretice şi practice) – peste 1.600 de
note de subsol – la care se face trimitere, poate înlocui cu succes cursuri în domeniile cercetate
şi constituie un instrument permanent şi util de lucru în special pentru lucrătorii din cadrul
serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, pentru studenţii facultăţilor de drept,
cât şi pentru teoreticienii şi practicienii dreptului – magistraţi, avocaţi, jurişti.
Dr. Constantin Crişu
dan iacob | 11.04.2012 22:14
V-a fost de ajutor aceasta recenzie? Da Nu (0/0)