Nu aveti niciun articol in cosul de cumparaturi.

Lansare de carte: Drept civil. Drepturile reale principale | Irina Sferdian

miercuri, 9 octombrie 2013
 Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara şi Editura Hamangiu

vă invită să participaţi la evenimentul de lansare a tratatului

 

Drept civil. Drepturile reale principale
autor: Conf. univ. dr. Irina Sferdian 

 

Lansarea va avea loc miercuri, 16 octombrie 2013, ora 14:00, în Amfiteatrul A2 din Facultatea de Drept a Universităţii de Vest din Timişoara, bd. Eroilor, nr. 9A.

 

Ne vom bucura să vă revedem şi vă aşteptăm cu drag!

 

Despre autor

Irina Sferdian este conferenţiar la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative a Universităţii de Vest din Timişoara şi a mai publicat Drept civil. Drepturile reale principale (2001), în coautorat cu Ion Lulă, Contractul de asigurare de bunuri (2004), Dreptul asigurărilor (2007 şi 2009), Asigurările. Privire specială asupra contractului de asigurare din perspectiva Codului civil (2013), a coordonat volumul colectiv Libertatea contractuală. Limite legale şi garanţii procesuale (2013) împreună cu Florin Mangu şi a publicat peste 30 de studii de drept civil în reviste de prestigiu.

 

 drept-civil.-drepturi-ewale.-sferdian-crop.jpg

 

Despre carte

Lucrarea de faţă analizează instituţiile spe­cifice teo­riei drepturilor reale prin­cipale, aşa cum sunt re­glementate în Cartea a III-a, „Des­pre bunuri” din actualul Cod civil, recurgând, când a fost ca­zul, la examinarea comparativă cu vechiul Cod civil.

Pentru o înţelegere aprofundată a acestei ramuri a dreptului civil, autoarea realizează o prezentare deta­liată a tuturor aspectelor importante: noţiunea de patrimoniu – notând inovaţiile aduse de actuala reglementare –, clasificarea bunurilor, delimitarea drepturilor patrimoniale de cele de creanţă, dobân­direa drepturilor reale, posesia, regimul juridic al pro­prietăţii private, cu o privire specială asupra li­mi­telor sale, regimul juridic al proprietăţii pu­blice, modalităţile dreptului de proprietate precum şi dezmembrămintele acestuia, publicitatea imobi­lia­ră. Sunt tratate aparte regimul juridic al construc­ţi­ilor şi al terenurilor, precum şi modalităţile de apă­rare a dreptului de proprietate privată.

Cartea se adresează studenţilor şi practi­cienilor, ofe­rind soluţii problemelor frecvent ivite în prac­tică, atât prin marcarea opiniilor proprii autoarei, cât şi prin numeroasele tri­miteri la doctrină şi practica jude­cătorească.